Tradiţie şi inovaţie
în serviciul clientului!

1981
Fondarea lui TILLY-Holzindustrie prin preluarea gaterului firmei Funder din Althofen.

1985
Construirea fabricii de panouri din lemn natural. Panourile din lemn natural TILLY în unul, două şi în mai multe straturi devin în scurt timp o noţiune de bază în industria mobilei. Datorită unei dezvoltări inovative a produselor, panoul din lemn natural TILLY este prelucrat parţial chiar în fabrică, în produse finite şi semifinite.

1995
Extinderea şi modernizarea instalaţiilor de producţie existente. Construirea şi punerea în funcţiune a unei termocentrale electrice pe biomasă.

1997
Achiziţionarea intreprinderilor silvice HESPA de către familia TILLY. Fondarea Întreprinderilor silvice TILLY Ges.m.b.H. cu cca. 14.000 ha suprafaţă împădurită. Continuarea activităţii atelierului şi gaterului HESPA din Wiesenau ca parte a Întreprinderilor silvice TILLY Ges.m.b.H.

2000
Certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:2000

2001
Jubileul firmei de 20 de ani.

2003
Certificarea PEFC-CoC a firmei TILLY-Holzindustrie Ges.m.b.H.

PEFC Logo

2004
Introducerea marcării CE pentru materiale din lemn cu utilizare în construcţii.

CE Logo

2005
Construirea unei termocentrale electrice pe biomasă cu o putere nominală termică de 10.000 kW şi una electrică de 1.500 kW.

2006
Realizarea şi darea în exploatare a unui sistem de extragere a căldurii pentru furnizarea energiei termice a oraşului Althofen şi a centrului Humanomed; începutul etapei de proiectare pentru Fabrica II

Kraft-Wärmekopplung

2008
Începutul etapei de construcţie pentru Fabrica II

Bau Werk 2

2009
Darea în exploatare a noii fabrici de plăci din lemn masiv din Althofen. NOUTĂŢI TILLY: Fabrica II

Bau Werk 2

2011
Premiul pentru export WKO 2011. Pentru detalii, apăsaţi aici.

2011
Jubileul de 30 ani al firmei. Pentru detalii, apăsaţi aici.

Astăzi
Astăzi firma TILLY este unul dintre cei mai importanţi angajatori din regiune, cu cca. 300 de  angajaţi.

TILLY Istoric