Tradycja i innowacyjność
dla dobra klienta!

1981
Powstanie firmy TILLY-Holzindustrie dzięki przejęciu tartaku firmy Funder w Althofen.

1985
Wybudowanie zakładu produkującego płyty z drewna naturalnego. Jedno-, trzy- i wielowarstwowe płyty TILLY szybko stały się wiodącym materiałem do produkcji mebli. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom płyty z drewna naturalnego TILLY są bezpośrednio w zakładzie wykorzystywane do wytwarzania produktów gotowych i półproduktów.

1995
Rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów produkcyjnych. Wybudowanie i uruchomienie elektrowni do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy.

1996
Wybudowanie własnego tartaku na terenie firmy TILLY-Holzindustrie.

1997
Zakup gospodarstw leśnych HESPA-Forstbetriebe  przez rodzinę TILLY. Utworzenie TILLY-Forstbetriebe Ges.m.b.H. posiadającej około 14.000 ha obszarów leśnych. Kontynuacja działalności warsztatów HESPA oraz tartaku Wiesenau jako części TILLY-Forstbetriebe Ges.m.b.H.

2000
Certyfikacja systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2000

2001
Jubileusz 20-lecia firmy.

2003
Certyfikacja PEFC-CoC dla TILLY-Holzindustrie Ges.m.b.H.

PEFC Logo

2004
Wprowadzenie oznakowania CE dla wyrobów drewnianych stosowanych w budownictwie.

CE Logo

2005
Wybudowanie elektrowni do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy o mocy znamionowej 10.000 kW energii cieplnej i 1.500 kW energii elektrycznej.

2006
budowa i uruchomienie sieci odbioru ciepła do ogrzewania miasta Althofen i Humanomedzentrum; rozpoczęcie fazy  projektowej zakładu II

Kraft-Wärmekopplung

2008
faza budowy zakładu II

Bau Werk 2

2009
uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego płyt z drewna litego w Althofen. AKTUALNOŚCI TILLY: zakład II

Bau Werk 2

2011
nagroda eksportowa WKO 2011. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

2011
jubileusz 30-lecia firmy. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Dzisiaj
Dzisiaj Firma TILLY zatrudniająca 300 pracowników jest jednym z najważniejszych pracodawców w regionie.

TILLY Historia