Research & Development


De verbetering van onze producten, processen en technologieën is voor ons essentieel. We vertrouwen daarvoor op een nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse universitaire instellingen en instituten met een grote reputatie.  Met de doelstelling om duurzaam en ecologisch verantwoord te werken, startten we met een onderzoeksprogramma voor de lange termijn. Essentieel is daarbij de optimalisering van materiaal, methodes en processen.

Woodeye

Met innovatieve producten en vooruitstrevende productietechnieken verzekeren we ons van een goede concurrentiepositie en succes op de markt. Research en Development bereiden ons voor op de toekomst.

Eichenblatt

Research & Development Research & Development Research & Development